profiel

Het kantoor is in 1988 gestart door Johan Swaans RA. Op 1 juni 2018 heeft hij het kantoor overgedragen aan Drs. Ingrid van de Maat RA en Pascal Oomen RB. Ingrid van de Maat werkte al bijna 30 jaar samen met Johan Swaans. Pascal Oomen is al ruim 16 jaar verbonden aan het kantoor. Het kantoor is sedert het begin van de negentiger jaren autonoom gegroeid tot zijn huidige omvang. De omvang is bescheiden maar dat heeft zeker zijn charmes en voordelen. Van meet af aan heeft het kantoor in haar advertenties en aanverwante uitingen de leuze “een persoonlijke aanpak en korte communicatielijnen” gehanteerd. Nog iedere dag doen de medewerkers van het kantoor hun best om dit waar te maken. De leuze van toen doet dus nog steeds opgeld.

De cliënten zijn velerlei van aard: vrije beroepsbeoefenaren, detailhandel, productiebedrijven, dienstverlening, horeca en groothandel. Naast accountancy is fiscaliteit een belangrijke pijler van het kantoor, reden waarom één van de medewerkers een fiscale opleiding heeft genoten. Voor de “zware” fiscale perikelen wordt samengewerkt met Marree & van Uunen Belasting-adviseurs te Oisterwijk.